piątek, 6 maja 2011

Ten tekst jest napisany właśnie z myślą o Tobie

Wspólnota Chrystusa Odkupiciela Człowieka jest świecką wspólnotą kontemplacyjno-czynną życia konsekrowanego, założoną przez kapłana Archidiecezji Krakowskiej ks. prałata Witolda Kacza (1920 - 1981). Żyjemy i pracujemy w świecie: w środowiskach, do których Bóg nas powołał poprzez talent, zainteresowania lub cierpienie. Naszą maksymą jest benedyktyńskie "Ora et labora" - "Módl się i pracuj", a ideałem drogi życia Osiem Błogosławieństw.

Trzon wspólnoty stanowią osoby tzw. świeckie konsekrowane - kobiety i mężczyźni, którzy potwierdzają swoje oddanie Bogu trzema ślubami: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Istnieje również możliwość włączenia się na różne sposoby w życie wspólnoty, żyjąc jej duchowością, charyzmatem, duchem rad ewangelicznych, stylem apostolstwa - dla małżeństw, kobiet i mężczyzn: w Kręgach - w Kręgu Małżeństw oraz w grupie Sympatyków. Osoby te nie składają ślubów wieczystych, lecz starają się żyć zgodnie z Ewangelią.

O tym, czym są śluby wieczyste, kim są świeccy konsekrowani, co to są Kręgi można się dowiedzieć, czytając ten blog. Piszący te słowa należy do Kręgu Małżeństw.