piątek, 6 maja 2011

Spotkanie wspólnot Archidiecezji Krakowskiej

Dnia 23 października 2010 roku odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli wszystkich wspólnot, ruchów i stowarzyszeń działających w Archidiecezji Krakowskiej. Miało ono miejsce w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. Gospodarzem spotkania był ks. kard. Stanisław Dziwisz, natomiast honorowym gościem - ks. kard. Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Świeckich, która jest jedną  z dykasterii Kurii Rzymskiej.

Aula wypełniona była po brzegi  osobami, reprezentującymi cały przekrój wiekowy - od rodzin z niemowlętami z Kościoła Domowego (OAZY) po leciwych przedstawicieli Zakonu Kawalerów Maltańskich.

W Archidiecezji Krakowskiej jest zarejestrowanych około 67 wspólnot, od Neokatechumenatu po Arcybractwo Dobrej Śmierci. Wszystkie te wspólnoty skupiają ponad 10 tys. osób. Ostateczna liczba jest wciąż otwarta, ponieważ wiele ruchów i bractw nie zostało dotychczas oficjalnie ujętych w rejestrach.

W swoim przemówieniu ks. kard. St. Ryłko podkreślił, iż wobec różnorodności charyzmatów i metod działania poszczególnych wspólnot istnieje wspólna troska, jaką jest ewangelizacja i działanie na rzecz dobra Kościoła i człowieka. Racją istnienia ruchów i stowarzyszeń w Kościele  jest ewangelizacja rozumiana jako czynienie Boga obecnym w świecie. To jest naszą podstawową misją i zadaniem. Kardynał akcentował, iż racją bytu wspólnot jest apostolstwo.

Świat powinien na nowo odkryć Chrystusa, Który jest Najwyższym Pięknem; odkryć Go i zachwycić się Nim. Kardynał odwołał się tutaj do przemyśleń szwajcarskiego teologa Hansa Urs von Balthasara, który pisał o Chrystusie jako Najwyższym Pięknie.

Po prelekcji księdza kardynała był czas na pytania. Przedstawiciel Neokatechumenatu postawił pytanie o kierunki nowej ewangelizacji dzisiaj. Ks. kard. Ryłko w odpowiedzi stwierdził, iż nowa ewangelizacja polega na nowym zapale głoszenia Ewangelii. Zauważył, iż w Polsce jest wiele środowisk, które trzeba ewangelizować. I dodał - "To jest zadanie dla was."

Kolejne pytanie dotyczyło możliwości podjęcia współpracy z ruchami z Europy Zachodniej. Ksiądz Kardynał odpowiedział, iż wiele ruchów ma charakter międzynarodowy, np. Odnowa w Duchu Świętym czy Neokatechumenat. Dodał, iż Polacy dają świadectwo wiary np. w Anglii. Przyznając, że "wiara rośnie, gdy się nią dzieli", niejako zachęcił do podejmowania szeroko rozumianej aktywności apostolskiej poza granicami naszego kraju.

Po Mszy Św. odprawionej w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego ks. kard. Stanisław Dziwisz dokonał wmurowania kamienia węgielnego pod kościół bł. Jana Pawła II w Centrum bł. Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" . Centrum ma być żywym pomnikiem Wielkiego Papieża, służącym rozwojowi Jego myśli, szeroko rozumianej edukacji oraz dziełom charytatywnym.


>

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz