poniedziałek, 25 lipca 2011

Bardzo krótko o naszej modlitwie


Nasza modlitwa powinna zawierać całe bogactwo treści – przeproszenie, prośbę, dziękczynienie; wyrażać się natomiast powinna w formie zarówno modlitwy ustnej jak i myślnej, w adoracji i medytacji i może zmierzać ku kontemplacji. Doceniamy każdy rodzaj modlitwy wierząc, że w niej leży tajemnica świętości. Najdoskonalszą modlitwą jest Msza św., w której modlitwa indywidualna przeplata się z modlitwą wspólnotową. Jest ona zanoszona do Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa.

Uczestnictwo we Mszy św. jest spojrzeniem do wnętrza swojej duszy, a zarazem wzniesieniem się ku Bogu.

Nasze działanie powinno wypływać z modlitwy.Więcej o modlitwie można przeczytać w Katechizmie Religii Katolickiej


Jedną z odmawianych przez nas modlitw jest prośba o wytrwanie w wierze pomimo trudów życia, kierowana do św. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona naszej Wspólnoty. Oto ona:


"Wszechmogący Boże, święty Stanisław, Biskup, nieustraszenie broniąc Twojej chwały, padł pod ciosami prześladowców; spraw, abyśmy aż do śmierci trwali w niewzruszonej wierze."

(„Służmy Bogu”, Kraków 1981)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz