piątek, 21 listopada 2014

OTWARCIE ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO W I. NIEDZIELĘ ADWENTU

29 listopada 2013 roku, na zakończenie spotkania ze 120 przełożonymi generalnymi Instytutów męskich w auli synodalnej na Watykanie, które przebiegało w atmosferze radości i wielkiej spontaniczności, Papież Franciszek zapowiedział, że rok 2015 zostanie poświęcony życiu konsekrowanemu.
31 stycznia 2014 roku Kardynał Prefekt Kongregacji ds Życia Konsekrowanego i Sekretarz Generalny Kongregacji wyjaśnili na konferencji prasowej, że te szczególne obchody zostały zaplanowane w kontekście 50. rocznicy ogłoszenia dekretu Perfectae caritatis Soboru Watykańskiego II, a także określili niektóre cele Roku Życia Konsekrowanego:

Dziękowanie Bogu za dar życia konsekrowanego, zwłaszcza za 50 lat jego odnowy zgodnie z nauczaniem Soboru.
Przyjmowanie przyszłości z ufnością pokładaną w Panu, któremu konsekrowani ofiarowują całe swoje życie.
Przeżywanie teraźniejszości z pasją, ewangelizując własne powołanie i dając w świecie świadectwo piękna podążania za Chrystusem w różnorodnych formach, w jakich wyraża się życie konsekrowane.

26 lutego 2014 roku na spotkaniu poświęconym prezentacji listu "Radujcie się", pierwszego dokumentu KŻKiSŻA w ramach przygotowań do Roku Życia Konsekrowanego, Kardynał Prefekt, J.E. Braz de Aviz, podał do wiadomości niektóre ustalone daty obchodów:

30 listopada 2014 roku, pierwsza niedziela Adwentu: otwarcie Roku Życia Konsekrowanego.
2 lutego 2016 roku, święto Ofiarowania Pańskiego: zamknięcie Roku.
22 - 24 stycznia 2015 roku: spotkanie ekumeniczne z udziałem niektórych wspólnot życia konsekrowanego innych wyznań chrześcijańskich, w kontekście Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
8 - 11 kwietnia 2015 roku: zjazd osób odpowiedzialnych za formację.
23 - 26 września 2015 roku: zjazd młodych konsekrowanych.
18 - 21 listopada 2015 roku: różne zjazdy poświęcone każdej z form życia konsekrowanego (życie zakonne, instytuty świeckie itd.).
28 stycznia - 1 lutego 2016 roku: Sympozjum na temat życia konsekrowanego.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz